1–Taş duvarlar toprak veya tesviye betonu üzerine yapılır.

2–Toprak üzerine yapılacaksa ilk sıraya konacak taşlar harçsız olarak konulur.Bunun üzerine harç serilerek, duvarın harçlı olarak örülmesine devam edilir.

3–Duvarın bünyesini oluşturan taşlar yeterince harcın üzerine konularak çekiçle sıkıştırılır.

4–Taşlar arasında boşluk bırakmayıp moloz taşlarla iyice sıkıştırılır.

5–Derzler 3 cm den fazla olmamalıdır. Her iki yüzeyde de aynı hizaya gelmemelidir.

6–Moloz taş duvarların kapı ve pencere kenarlarında tuğla veya işlenmiş taşlar kullanılmalıdır..

7–İyi bir bağlantı için taşların yüzeyleri birbiri üzerine en az 10-15 cm binmelidir.

8–Taşlar en büyük yüzeyleri ile en az 20 cm duvar içerisine gömerek oturtulmalı ve yatay yüzleri duvara dik olmalıdır.

9–Taş duvar yapılırken belirli bir yüksekliğe kadar örüldükten sonra üzeri tesviye edilmeli ve gerektiğinde hatıl yapılmalıdır.

10–İri veya küçük taşlar karışık olarak dizilmelidir.

11–Bir duvarın kalınlığı 50 cm den az olmamalıdır.

12–Taş duvar yapıldıktan sonra derzleri temizlenerek yeniden çekilmelidir.

13–Taş kaplama duvarlarda kaplamalar duvara bağlanmalıdır.

14–İşlenmiş taşlarla yapılan duvarlarda bir sıraya eşit yükseklikte taşlar konulmalıdır.

Duvar imalatında kullanılacak taşlar dona karşı dayanıklı, yeterli mukavemette ve harca yapışma özelliği olmalıdır.

Kullanılan harç olarak duvarın özelliğine göre değişen değişir fakat ortalama olarak metre küpüne 200-250 kg. çimento katılır. Duvar kullanım yerine ve kullanılan taşın işleniş şekline göre moloz taş duvar, kaba yontma taş duvar, ince yontma taş duvar, kesme taş duvar adını alırlar.

Genellikle yığma bina temellerinde, istinat duvarlarında, sınır duvarlarında ve dekoratiflik istenen bina içlerinde vs. kullanılırlar.