Taş Duvar Örülmesi

Duvar imalatında kullanılacak taşlar dona karşı dayanıklı, yeterli mukavemette ve harca yapışma özelliği olmalıdır.

Kullanılan harç olarak duvarın özelliğine göre değişen değişir fakat ortalama olarak metre küpüne 100-150 kg. çimento katılır. Duvar kullanım yerine ve kullanılan taşın işleniş şekline göre moloz taş duvar, kaba yontma taş duvar, ince yontma taş duvar, kesme taş duvar adını alırlar.

Genellikle yığma bina temellerinde, istinat duvarlarında, sınır duvarlarında ve dekoratiflik istene bina içlerinde vs. kullanılırlar.

205   Fesih    Taş Duvar  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.